<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d88644137678078798\x26blogName\x3d%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://allilografia.blogspot.com/\x26vt\x3d-4503636247666117187', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

γράμμα σε χαρτί

"Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σουσάμι, φλούδα φυστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου." - Γιάννης Βαρβέρης
 

ο Γιώργος Σεφέρης στον Αδαμάντιο Διαμαντή


Légation de Grèce [Βηρυτός]
12 Μαρτίου ‘54
Αγαπητέ μου Διαμαντή,

Τώρα ο Κάλχας σου μέσα στο πλαίσιό του, ίδιο μ’ εκείνο που είχα κάνει κάποτε για ένα σχέδιο του Θεόφιλου, αψηλός, αρχαϊκός και στερεός, με κοιτάζει κάπου-κάπου και μου θυμίζει πως υπάρχει ακόμα άνθρωπος στον κόσμο. Να είσαι καλά’ μας έδωσες μεγάλη χαρά στην γυναίκα μου και σ’ εμένα. Στο μικρό διάστημα που έμεινα στην Κύπρο, άρχισαν πολλά πράγματα και νομίζω θα με κυνηγούν αδυσώπητα ως που να πάρουν μορφή. Παραξενεύομαι όταν το συλλογίζομαι. Η Κύπρος πλάτυνε το αίσθημα που είχα για την Ελλάδα. Κάποτε λέω πως μπορεί να με πήρε για ψυχοπαίδι της. Θα ‘πρεπε να κουβεντιάσουμε με ησυχία για όλα αυτά: το καλοκαίρι, αν μας αξιώσει ο θεός να ξανάρθουμε, ή νωρίτερα αν μπορέσετε να το σκάσετε για λίγες μέρες από το Παγκύπριο και να ‘ρθείτε ως εμάς. Το δωμάτιό σας, σας περιμένει.

Την περασμένη Κυριακή μού ήρθαν ακόμα δύο κολόκες. Τώρα έχω πέντε πλουμισμένες και δύο πισσωμένες. Και θέλω να γράψω ένα βιβλίο ποιημάτων που θα λέγεται Κολόκες, στο πείσμα των πρωτευουσιάνων. Ο μπελάς είναι ότι δεν απομένει και για μένα πολύς καιρός – να, και τώρα πρέπει να φύγω. Αλλά ο θεός είναι μεγάλος.

Πολλά χαιρετίσματα στην Κυρία Διαμαντή.

Γεια χαρά,
Γιώργος Σεφέρης


Από την λέξη - τχ.36, Ιούλιος '84


Aκόμα:
- ο Γιώργος Σεφέρης, στα Αυτοβιογραφικά
- ποιήματα για τον Γιώργο Σεφέρη, στο μετά τιμής

- για τον Αδαμάντιο Διαμαντή, στο MyKypros.com

Ετικέτες

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Δημοσίευση σχολίου