<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d88644137678078798\x26blogName\x3d%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/\x26vt\x3d-4543012661489340193', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

γράμμα σε χαρτί

"Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σουσάμι, φλούδα φυστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου." - Γιάννης Βαρβέρης
 

ο Βάλτερ Μπένγιαμιν προς τον Τέοντορ Αντόρνο


Walter Benjamin to Theodor Adorno


Λούρδη, 2 Αυγούστου 1940

Αγαπητέ Τέντυ

Με μεγάλη χαρά, για πολλούς λόγους, έλαβα το γράμμα σου της 15ης Ιουλίου-Μίλησα με την Felizitas για την πλήρη αβεβαιότητα στην οποία βρίσκομαι όσον αφορά τα γραπτά μου. (Έχω σχετικά λιγότερους λόγους να φοβάμαι για την τύχη του χειρόγραφου των Στοών απ' ότι για τα άλλα) όπως ξέρεις, όμως, τα πράγματα δεν κάνουν την προσωπική μου κατάσταση καλύτερη από αυτή των γραπτών μου. Τα μέτρα που με συνέτριψαν τον περασμένο Σεπτέμβριο μπορούν να επαναληφθούν από μέρα σε μέρα, αλλά αυτή τη φορά με τελείως διαφορετική πρόγνωση. Τους τελευταίους μήνες, έχω δει αρκετούς όχι απλώς να απομακρύνονται από την αστική τους ζωή όσο να καταδύονται με το κεφάλι κάπου μακριά της από τη μία μέρα στην άλλη...

Η πλήρης αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα, για το τι θα φέρει η επόμενη ώρα, κυριαρχεί πάνω μου εδώ και εβδομάδες. Είμαι καταδικασμένος να διαβάζω κάθε εφημερίδα(τώρα βγαίνουν σε μία μόνο σελίδα) σαν γραπτή κλήση σε προσαγωγή, να διακρίνω σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή τον αγγελιοφόρο του κακού. η προσπάθεια μου να φτάσω στη Μασσαλία για να υπερασπιστώ την περίπτωση μου στο προξενείο πήγε χαμένη. Καιρό τώρα δεν έχει δοθεί άδεια παραμονής σε κανένα ξένο υπήκοο. Συνεπώς συνεχίζω να εξαρτώμαι από οτιδήποτε κάνετε εσείς στο εξωτερικό...

Μαθαίνω για τις διαπραγματεύσεις σου περί Χαβάνας και Σαν Ντομίνγκο. είμαι πεπεισμένος ότι κάνεις ότι είναι δυνατόν - όπως λέει η Felizitas «πέρα απ' τις ανθρώπινες δυνατότητες». Φοβούμαι πως έχουμε λιγότερο χρόνο από ότι νομίζουμε... Ελπίζω μέχρι στιγμής να σου έχω δώσει την εντύπωση ότι διατηρώ την ψυχραιμία μου ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Μη νομίζεις ότι έχει αλλάξει τίποτε. Αλλά δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μπροστά στην επικίνδυνη φύση των πραγμάτων. Πιστεύω ότι όλοι όσοι κατάφεραν να διαχωρίσουν τη θέση τους κάποια μέρα θα λογοδοτήσουν.

Μέσω Γενεύης - από όπου μάλλον θα κατευθυνθούν κι αυτά τα λόγια - θα λάβεις το βιογραφικό μου... Μου προξενεί ανακούφιση το γεγονός ότι παραμένεις «προσεγγίσιμος» στη Νέα Υόρκη και σε επιφυλακή, με την κυριολεκτική της σημασία...

Τις ευχές μου
Δικός σου, Βάλτερ Μπένγιαμιν


Υ.Γ.: Συγχώρεσε, σε παρακαλώ, την οδυνηρώς πλήρη υπογραφή' επιβάλλεται.

Walter Benjamin


από τo Πλανόδιον,
Τεύχος 23, Ιούλιος 1996
Αφιέρωμα στην "Αισθητική φιλοσοφία της Σχολής της Φρανκφούρτης" - κεφάλαιο "Μαρτυρίες και σχόλια", επιμέλειας Στάθη Γουργουρή και Γιώργου Σαγκριώτη


(πρωτότυπη φωτογραφία: bellswithin.tumblr.com)

H ανάρτηση είναι υπόδειξη και δουλειά του Χρήστου.

Περισσότερα:
- ο Βάλτερ Μπένγιαμιν στα αυτοβιογραφικά
- Kαθημερινή, 18-09-09: Τέοντορ Αντόρνο, ένα ξεχασμένο στολίδι της φιλοσοφίας, του Κώστα Θ. Καλφόπουλου
- Ελευθεροτυπία, 4-4-03: Τέοντορ Αντόρνο - Τόμας Μαν, Η λογοτεχνική πραγμάτωση μιας μουσικοφιλοσοφικής θεωρίας, της Κατερίνας Σχινά.

Ετικέτες

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

At Πέμπτη, Ιουλίου 21, 2011 9:41:00 μ.μ., Anonymous Χρήστος :

Το βλέμμα της φιλοσοφίας είναι το βλέμμα της Μέδουσας

Το όνομα του φιλοσόφου που αυτοκτόνησε προσπαθώντας να ξεφύγει από τους εκτελεστές του Χίτλερ έχει αποκτήσει είκοσι και πλέον χρόνια μετά ένα φωτοστέφανο, παρόλο τον σκοτεινό χαρακτήρα των πρώτων του γραπτών και την αποσπασματική φύση των τελευταίων του. Η γοητεία του προσώπου και του έργου δεν επέτρεψε εναλλακτική αντίδραση πέραν της μαγνητικής έλξης ή της τρομοκρατημένης απόρριψης. Οτιδήποτε έτυχε να πέσει υπό το πρίσμα των λέξεων του μεταμορφώθηκε, σαν να έγινε ξαφνικά ραδιενεργό. Εάν όλες οι αναλογίες παρμένες από την φυσική δεν είχαν γίνει πλέον ύποπτες σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από τη ριζική απόκλιση κοινωνικής και επιστημονικής συνείδησης, η διανοητική ενέργεια του Benjamin θα μπορούσε κάλλιστα να περιγραφεί ως ένα είδος ατομικής διάσπασης του πνεύματος. Η επιμονή του διέλυε το αδιάλυτο· συνελάμβανε το ουσιαστικό την στιγμή που ολόκληρα τείχη γεγονότων σφράγιζαν μέσα τους απατηλές ουσίες... Το βλέμμα της φιλοσοφίας είναι το βλέμμα της Μέδουσας. Εάν η έννοια του μύθου, ως ο αντίποδας της συμφιλίωσης, κατέχει κεντρική θέση στη φιλοσοφία του, ιδιαίτερα κατά την ανοιχτά θεολογική του φάση, τότε το παν και ιδίως το εφήμερο γίνεται μέσα στην σκέψη του μυθικό.

Τέοντορ Αντόρνο
(Prismen, 1967)


Από το ίδιο τεύχος του περιοδικού.    » Δημοσίευση σχολίου