<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d88644137678078798\x26blogName\x3d%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://allilografia.blogspot.com/\x26vt\x3d-4503636247666117187', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

γράμμα σε χαρτί

"Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σουσάμι, φλούδα φυστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου." - Γιάννης Βαρβέρης
 

ο Τίμος Μαλάνος προς τον Γιώργο Σεφέρη


Φίλε Γιώργο,

Έλαβα τη σημείωση των ποιημάτων που σου λείπουν και θα φροντίσω. Εγώ είνε ζήτημα αν έχω ένα-δυο από αυτά. Θα τα ζητήσω όμως από πρόσωπα που πιθανόν να τα έχουν.

Μου γράφεις αν έχω να σου ζητήσω κάτι. - Λοιπόν:

1) Επειδή ο Κατσίμπαλης φαίνεται ότι έπαψε (όπως οι βασιλείς) ν' απαντά απ' ευθείας σε γράμματα, παρακλήσεις, αιτήματα κ.λπ., και επειδή βαρέθηκα να του γράφω και να μη μου απαντά, και επειδή, αυτή τη φορά, είνε ανάγκη να έχω οπωσδήποτε μιαν απάντηση, ονομάζω εσένα, τον Γιώργο Σεφέρη, μεσάζοντά μου παρά τω Βασιλεί.

Σε παρακαλώ, λοιπόν, φίλε Σεφέρη, πληροφορήσου από τον Άνακτα κ. Γ. Κατσίμπαλη, εάν έλαβε τη διάλεξη περί «Γυναίκας της Ζάκυνθος» του Liddell που του έστειλα, τη παρακλήσει του τελευταίου, για να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κ. Κατσίμπαλη (δηλαδή στην «Αγλοελληνική Επιθεώρηση». Είμαι εκτεθειμένος απέναντι του Liddell o οποίος τρεις μήνες τώρα περιμένει νέα γι' αυτή την υπόθεση. -
Ευχαριστώ

2)Επίσης παρακάλεσε τον Άνακτα να δώσει οδηγίες σε κανένα από τους υπηρέτες του γραφείου του να μου στείλει τα δύο τελευταία τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (δηλαδή της «Αγγλοελληνικής Επιθεώρησης» και είμαι έτοιμος να εμβάσω όπου δει τη συνδρομή μου για να τη λαμβάνω τακτικά. -
Ευχαριστώ και πάλι.

3) Και τώρα, Γιώργο, μ' ερωτάς τι φτιάχνω. Ετοιμάζω, για το φθινόπωρο, το 1ο τεύχος των «Καβαφικών μου Τετραδίων». - Θα είνε, ας πούμε, ένα είδος περιοδικού εις το οποίο θα σχολιάζω ό,τι νομίζω ότι πρέπει να σχολιαστεί σχετικά με τα γραφόμενα για τον ποιητή, αλλά, κυρίως, σ' αυτό μέσα, θα δημοσιευτούν όλες οι πληροφορίες, σημειώσεις μου κ.λπ. που θα έχουν αξία για το μελετητή που θα θέλει να έχει μια κάποια documentation στο μέλλον.

Περιμένω τα δικά σου. Στον Καββαδία έδωσα τα βιβλία σου.
Γεια σου
Τίμος

26.2.47
Το περιοδικό μου θα βγαίνει 1 φορά το χρόνο ή κάθε δυο χρόνια.


η λέξη, τχ. 53
Μάρτιος 1986
(αρχείο ΕΚΕΒΙ)

Ετικέτες

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Δημοσίευση σχολίου