<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d88644137678078798\x26blogName\x3d%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/\x26vt\x3d-4543012661489340193', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

γράμμα σε χαρτί

"Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σουσάμι, φλούδα φυστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου." - Γιάννης Βαρβέρης
 

Οβίδιος: Ένα γράμμα να της γράψεις – όχι όμως στην καθαρεύουσα


Καθήκον πρώτο: γράμμα να σταλεί, και μάλιστα να ‘ναι καλογραμμένο’
το μήνυμα να είν’ ενδεικτικό, γιατί είναι προπομπός εν προκειμένω.
Το βασικό ζητούμενο εδώ: κατάλληλη ρητορική για ερωτευμένους
και όποιος και αν είσαι, μην ξεχνάς να βάλεις παρακάλια και επαίνους.
Με παρακάλια εκάμφθη ο Αχιλλεύς κι επέστρεψε του Έκτορος το σώμα,
τα παρακάλια, λένε, συγκινούν και θυμωμένο άγιο ακόμα.
Και δίνε υποσχέσεις αφειδώς, οι υποσχέσεις δε σε βλάπτουν ξέρεις’
σ’ επίπεδο υποσχέσεων μπορεί ο πάσα ένας να ‘ναι απλοχέρης.
[...]
Το ύφος πρέπει να ‘ναι πειστικό’ στον λόγο σου να υπάρχει μεν απλότης,
αλλά μαζί και κάτι τρυφερόν, να αισθανθεί πως σ’ έχει ενώπιόν της.
Αν αρχικώς φανεί αρνητική και δε δεχθεί το μήνυμα να πάρει,
θα το διαβάσει σίγουρα εν καιρώ – εσύ εκεί, χαρτί και καλαμάρι!
[...]
Αν να διαβάσει θέλησε, σαφώς κάποτε θα θελήσει και να γράψει’
οι εξελίξεις κάποτε θα ΄ρθούν, ακολουθώντας τη δική τους τάξη.
Ενδέχεται να λάβεις στην αρχή επιστολή με άσχημα μαντάτα,
όπου θα λέει «Μη με ενοχλείς, μη στέλνεις άλλο μήνυμα, σταμάτα!»
Λέει το «μη», μα δεν το εννοεί’ θέλει να επιμείνεις – επομένως,
συνέχισε απτόητος εσύ, και σύντομα θα βγεις δικαιωμένος.


Οβιδίου Ερωτική Τέχνη, κεφ: Βιβλίο Τρίτο
Εκδόσεις Καστανιώτη
απόδοση: Θεόδωρος Παπαγγελής

Ετικέτες

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

At Κυριακή, Μαρτίου 09, 2008 9:39:00 μ.μ., Blogger Sissi Soko :

Όχι όμως σε καθαρεύουσα...    At Δευτέρα, Μαρτίου 10, 2008 12:14:00 π.μ., Blogger μαριάννα :

Τα έλεγε αυτά ο Οβίδιος από τότε ε; Απίστευτα εύστοχες οι οδηγίες. Γνώριζε πολύ καλά τη μέση γυναικεία ψυχοσύνθεση. Αυτό το όχι στην καθαρεύουσα φυσικά, είναι όλη η ουσία του κειμένου, μαζί με την επιμονή. Λέγε λέγε το κοπέλι, κάνει την κυρά και θέλει.

Καλά κούλουμα!    At Δευτέρα, Μαρτίου 10, 2008 2:35:00 π.μ., Blogger Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ. :

Διαφωνώ με την με την απαγόρευση της χρήσης της "καθαρεύουσας" σε ερωτικά γράμματα. Για σκεφτείτε μια ερωτική επιστολή με τη γλώσσα (και το ύφος, οπωσδήποτε) του Εμπειρίκου;

Τι λέτε τώρα;

γητ,
εντάξει... τα περισσότερα θα τα έχει προσαρμόσει καταλλήλως ο Παπαγγελής, αλλά και έτσι παραμένει ένα γλαφυρότατο ανάγνωσμα. Υποψιάζομαι ότι το αρχικό Ars Amatoria, έχει υποστεί πολλές μεταφραστικές μεταμορφώσεις. Ίσως περισσότερες και από αυτές που περιγράφει ο Οβίδιος στις δικές του "Μεταμορφώσεις". Δες ΕΔΩ, από στ. 467 μέχρι 498 και θα καταλάβεις. Είναι οι στίχοι που αντιστοιχούν στο επόμενο ποστ "Καλό το φλερτ δι’ αλληλογραφίας – αλλά να είναι εμπιστευτικό".

Όλα τα λεφτά, πάντως, είναι ο επίλογος:

Eπιλέξτε τη στάση που σας εξυπηρετεί, και καλή διασκέδαση!

Υπάρχουνε και άλλα μυστικά, μα τι να πω... προσωπικώς αιδούμαι.
Η Αφροδίτη, όμως, με καλεί: «Είναι δουλειά μας, πρέπει να τα πούμε!»
Βρες μόνη τα μεγάλα σου ατού, το σώμα σου καλά να το σπουδάσεις'
το σώμα είναι καθοριστικό - όσες γυναίκες τόσες και οι στάσεις.

Αυτή που έχει όμορφο "ανφάς" πρέπει να προτιμά την ύπτια θέση'
η άλλη να ξαπλώνει πρηνηδόν - αφού λόγω οπισθίων μας αρέσει.
Οι γάμπες, αν τυγχάνουν τορνευτές, να είναι ορατές εκ του πλησίον'
αυτή η στάση είναι πιο γνωστή ως "στάση Αταλάντη-Μιλανίων".

Το "ιππαστί" ταιριάζει στις μινιόν' η Ανδρομάχη δίμετρη περίπου,
δεν πήρε με τον Έκτορα ποτέ την στάσιν αναβάτου και εφίππου.
Αν έχεις λυγερή κορμοστασιά, δώσε μας πλήρη θέα, ξεδιπλώσου:
να είσαι βασικά γονατιστή, με ελαφρά γερμένο το λαιμό σου.

Έχεις γλουτούς και στήθη σφριγηλά; Ξάπλωσε άνετα και γύρισε στο πλάι:
το παλληκάρι που έχεις στο πλευρό να σηκωθεί καθώς θα σε κοιτάει.
Και προπαντός μην είσαι ντροπαλή! χαλάρωσε και λύσε την κορδέλα,
κι άσε να πέσει κάτω το μαλλί - όπως και τα γνωστά φωτομοντέλα.

Μπορεί, βεβαίως, λόγω τοκετού να σ' έχουνε ραγάδες χαρακώσει'
η λύση είναι μια: μεταβολή! Στρέψε τα νώτα εν τοιαύτη περιπτώσει.
Των στάσεων ουκ έστιν άριθμός' αλλά ο άνετος και άνευ κόπου έρως
προϋποθέτει ύπτια αναστροφή, πλην γέρνοντας προς το δεξί το μέρος.

Ξέρω τα πάντα για έρωτα και σεξ και η διδαχή μου υπερέχει όλων
κανένας δε γνωρίζει όσα εγώ – ούτε οι μάντεις ούτε κι ο Απόλλων.
Η μέθοδός μου είναι ασφαλής διότι είναι προϊόν μεγάλης πείρας
υπάρχει και απόδειξη γι αυτό – το σύγγραμμα που έχετε ανά χείρας.

Χαλάρωσε κι απόλαυσε βαθιά του έρωτα τη γλύκα και τη χάρη'
κοινή θα πρέπει νά 'ναι η ηδονή και δίκαια μοιρασμένη στο ζευγάρι.
Και δε θα παραλείψεις, ασφαλώς, γλυκόλογα απαλά να ψιθυρίσεις,
νάζια και βογγητά ηδονικά - και άσεμνα αισχρόλογα, επίσης.

Ακόμα κι αν δεν είσαι οργασμική (καθότι ούτω θέλησε η φύση)
προσπάθησε να βγάζεις στεναγμούς, ωσάν αλήθεια νά 'χες τερματίσει.
(Εν παρενθέσει, είναι τραγικό - είναι, θα έλεγα υψίστη αδικία
όταν το όργανο αυτό δε λειτουργεί και έχει τοπική αναισθησία.)

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή' δεν πρέπει να φανεί πως είναι ψέμα'
πρέπει γι αυτό να είσαι πειστική-με τις κινήσεις πάντα, και το βλέμμα.
Κραύγαζε και ανάσαινε βαριά, κάνε πως νιώθεις ηδονή και πάθος -
υπάρχουν κι άλλα κόλπα μυστικά... αλλά εγώ δεν είμαι πορνογράφος.

Αλλά γυναίκα που μετά το σεξ ζητάει πριμ από τον σύντροφό της
Τον εαυτό της σίγουρα αδικεί... της λείπει γενικώς η σοβαρότης.
Εν κατακλείδι: τράβα τον μπερντέ’ προς τι το φωτισμένο το κρεβάτι;
Δεν είσαι μανεκέν ούτε θεά – ενδείκνυται να ‘χεις κρυμμένο κάτι,

Λήξις των μαθημάτων μου εδώ’ τελείωσε, κορίτσια, το ταξίδι’
Άπασα η ύλη έχει διδαχθεί, επερατώθη ωσαύτως το παιχνίδι.
Τώρα στα λάφυρα να γράψετε κι εσείς αυτό που οι άνδρες ήδη έχουν γράψει”
«Απόφοιτες του έρωτα κι εμείς, μαθήτριες στου Οβίδιου την τάξη».

Καλά κούλουμα και σ' εσάς!    At Δευτέρα, Μαρτίου 10, 2008 3:53:00 π.μ., Blogger μαριάννα :

Έχω μείνει άναυδη! Κυριολεκτικά! Για δύο λόγους. Πρώτον γιατί δεν το ήξερα. Πρώτη φορά το διαβάζω και να είσαι καλά! Θα το ψάξω και μέσω ιταλικών το λατινικό κείμενο. Και δεύτερον για το ότι μιλάει σαν ένας σημερινός, σπάνιος και εξαιρετικός εραστής ή πολύ καλός σεξολόγος.
Βεβαίως να πω ότι και ο μεταφραστής πρέπει να έχει κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά, γιατί είναι απολαυστικότατο σαν περιεχόμενο και τεχνικά μάλλον είναι άριστο.
Σ' ένα μόνο σημείο διαφωνώ στο περιεχόμενο με τον Οβίδιο, γιατί όλα μια χαρά τα λέει και για την εποχή του, μια χαρά χαρότερα! Διαφωνώ στο:

Ακόμα κι αν δεν είσαι οργασμική (καθότι ούτω θέλησε η φύση)
προσπάθησε να βγάζεις στεναγμούς, ωσάν αλήθεια νά 'χες τερματίσει.
(Εν παρενθέσει, είναι τραγικό - είναι, θα έλεγα υψίστη αδικία
όταν το όργανο αυτό δε λειτουργεί και έχει τοπική αναισθησία.)

Δεν παίζει τέτοιο φαινόμενο. Ούτε στις ακρωτηριασμένες γυναίκες που έχουν υποστεί κλειτοριδεκτομή. Ακόμα κι αυτές έχουν κολπικό οργασμό. Δεν υπάρχει λοιπόν ψυχρή γυναίκα. Υπάρχουν άπειροι άντρες και ντροπαλές που ή δεν ξέρουν τί και πως το θέλουν ή αν ξέρουν δεν τολμούν να το ζητήσουν.

Λέω να το συμπληρώσουμε δια στόματος Ρόζας. Τί λες; :)

Καλά να περάσετε αύριο! Εμείς εδώ... άστα. Ούτε ταραμάς υπάρχει, πόσο μάλλον λαγάνα! Θα τα απολαύσω μαζεμένα σε λίγες μέρες.    At Σάββατο, Μαρτίου 15, 2008 3:56:00 π.μ., Blogger Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ. :

Ναι, να το συμπληρώσουμε!

...όχι όμως στην καθαρεύουσα    At Πέμπτη, Αυγούστου 14, 2008 12:32:00 π.μ., Anonymous Ανώνυμος :

Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.    At Δευτέρα, Αυγούστου 18, 2008 10:00:00 π.μ., Blogger Κατερίνα Στρατηγοπούλου-Μ. :

Doll63
διαγράφω το σχόλιό σου γιατί περιέχει απαξιωτικό χαρακτηρισμό για όσα έγραψε έτερος σχολιαστής. Λυπάμαι.

Το μεταφέρω παραλείποντάς τον:
μονο σε καθαρευουσα γλωσσα συνοπτικη και με βαρυτητα.....οχι τα αλητικα της Δημοτικης για τους αναλφαβητους...

Παρ' όλα αυτά, η δημοτική γλώσσα είναι εξίσου χαρισματική και μπορείς να εκφράσεις το ερωτικό σου συναίσθημα με την ίδια δυναμικότητα και ποιητικότητα. Θα έλεγα μάλιστα, ότι η δημοτική είναι καταλληλότερη. Για τις μέρες μας, δεν μπορώ να φαντασθώ ερωτική εξομολόγηση στην καθαρεύουσα...    » Δημοσίευση σχολίου