<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d88644137678078798\x26blogName\x3d%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://allilografia.blogspot.com/\x26vt\x3d-4503636247666117187', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

γράμμα σε χαρτί

"Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σουσάμι, φλούδα φυστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου." - Γιάννης Βαρβέρης
 

Φ. Σκούφος: Επιστολή σε μια νέα


Καταραμένη συνήθεια είναι τον καιρόν τον καιρόν τούτον εσάς τας γυναίκας να μην ευγένετε ποτέ τον πόδα έξω από την ιδίαν σας κατοικίαν, παρά ζωγραφισμένες εις το πρόσωπον, ώστε οπού δεν φαίνεσθε πλέα γυναίκες, αμή ζωγραφίες' και ποίος σας ερμήνευσε να βάφετε με κοκκινάδι, τα μάγουλα, δια να ανθίσουν εκεί τα ρόδα; και να αλείφετε με σολύματα τα στήθη δια να φανούσι και εις το μέσον του χειμώνος οι κρίνοι; και με σκόνην να ραντίζετε τας τρίχας της κεφαλής δια να δένετε με μυρισμένα δεσμά τας καρδίας; να φαρμακεύετε με βαφές τα χείλη δια να γενή με τα φάρμακα αυτά πλέα γλυκύ το στόμα και να μαυρίζετε με τέχνην το οφρύδιον δια να λάμπη περισσότερον ανάμεσα εις εκείνα τα σκότη το γάλα της όψεως; και δεν εντρέπεσθε να χαλάτε έτσι την εύμορφην εκείνην εικόνα όπου ο ανθρωποπλάστης θεός σας ετύπωσε εις το πρόσωπον; δεν φοβείσθε να μην σας είπη εν ώρα κρίσεως: ουκ είδα υμάς; (Ματθ. κεφ. κε) δεν σας γνωρίζω δια πλάσματα εδικά μου, επειδή­περ και με τόσες μαγαρισίες εσβύσατε ολότελα την μορφήν, οπού καθ' ομοίωσιν εδικήν μου σας εχάρισα' βέβαια η στολή όλη της γυναικός έπρεπε να μην ήτο άλλη παρά παρά η αρετή και η όλη της ευμορφία και όψη όντως παρθενική. Έπρεπε να μην κρατή και ποτέ άλλον καθρέπτη εις τας χείρας από την σωτήριον πλευράν, να στολίζη μόνον την ίδιάν της ψυχήν.

Λόγιασε, ω τιμιωτάτη μου κυρία, πως το κορμί αυτό, όπου τώρα καλωπεύεις είναι φύσει φθαρτόν και γρήγορα θέλει πέσει εις ένα τάφον βρώσις σκωλήκων. Όθεν δεν είναι άξιον να το πλύνης καθ' ώραν με ανθομυρισμένα νερά δια να μυρίση, άμη με τα δάκρυα της μετανοίας δια να αγιάση' είσαι φρόνιμη, όθεν έλπίζω πως θέλεις καταφρονέση εις το λοιπόν κάθε στολήν του κοσμίου και θέλεις αγαπήσει μόνον εκείνην της ψυχής και σε ασπάζομαι.

(Φ. Σκούφος: "Γραμματοφόρος")


Από την Νεοελληνική Επιστολογραφία (>Βασική Βιβλιοθήκη, τόμος 43ος) - εκδ. Αετός, 1955

*
Σημ. Η επιλογή της χρήσης του αρχικού Φ. αντί ολοκλήρου του ονόματος, είναι γιατί η Βασική Βιβλιοθήκη αποδίδει τον "Γραμματοφόρο" στον Φιλόθεο Σκούφο, ενώ άλλες πηγές - οι περισσότερες - τον αποδίδουν στον Φραγκίσκο Σκούφο.

Ετικέτες ,

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Δημοσίευση σχολίου