<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d88644137678078798\x26blogName\x3d%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/\x26vt\x3d-4543012661489340193', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

γράμμα σε χαρτί

"Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σουσάμι, φλούδα φυστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου." - Γιάννης Βαρβέρης
 

Πινακοθήκη ~ Jean Raoux (1677-1734)

27 Σεπ 2007

6Υοung Woman Reading a Letter6

Ετικέτες

Φ. Σκούφος: Επιστολή σε μια νέα

22 Σεπ 2007


Καταραμένη συνήθεια είναι τον καιρόν τον καιρόν τούτον εσάς τας γυναίκας να μην ευγένετε ποτέ τον πόδα έξω από την ιδίαν σας κατοικίαν, παρά ζωγραφισμένες εις το πρόσωπον, ώστε οπού δεν φαίνεσθε πλέα γυναίκες, αμή ζωγραφίες' και ποίος σας ερμήνευσε να βάφετε με κοκκινάδι, τα μάγουλα, δια να ανθίσουν εκεί τα ρόδα; και να αλείφετε με σολύματα τα στήθη δια να φανούσι και εις το μέσον του χειμώνος οι κρίνοι; και με σκόνην να ραντίζετε τας τρίχας της κεφαλής δια να δένετε με μυρισμένα δεσμά τας καρδίας; να φαρμακεύετε με βαφές τα χείλη δια να γενή με τα φάρμακα αυτά πλέα γλυκύ το στόμα και να μαυρίζετε με τέχνην το οφρύδιον δια να λάμπη περισσότερον ανάμεσα εις εκείνα τα σκότη το γάλα της όψεως; και δεν εντρέπεσθε να χαλάτε έτσι την εύμορφην εκείνην εικόνα όπου ο ανθρωποπλάστης θεός σας ετύπωσε εις το πρόσωπον; δεν φοβείσθε να μην σας είπη εν ώρα κρίσεως: ουκ είδα υμάς; (Ματθ. κεφ. κε) δεν σας γνωρίζω δια πλάσματα εδικά μου, επειδή­περ και με τόσες μαγαρισίες εσβύσατε ολότελα την μορφήν, οπού καθ' ομοίωσιν εδικήν μου σας εχάρισα' βέβαια η στολή όλη της γυναικός έπρεπε να μην ήτο άλλη παρά παρά η αρετή και η όλη της ευμορφία και όψη όντως παρθενική. Έπρεπε να μην κρατή και ποτέ άλλον καθρέπτη εις τας χείρας από την σωτήριον πλευράν, να στολίζη μόνον την ίδιάν της ψυχήν.

Λόγιασε, ω τιμιωτάτη μου κυρία, πως το κορμί αυτό, όπου τώρα καλωπεύεις είναι φύσει φθαρτόν και γρήγορα θέλει πέσει εις ένα τάφον βρώσις σκωλήκων. Όθεν δεν είναι άξιον να το πλύνης καθ' ώραν με ανθομυρισμένα νερά δια να μυρίση, άμη με τα δάκρυα της μετανοίας δια να αγιάση' είσαι φρόνιμη, όθεν έλπίζω πως θέλεις καταφρονέση εις το λοιπόν κάθε στολήν του κοσμίου και θέλεις αγαπήσει μόνον εκείνην της ψυχής και σε ασπάζομαι.

(Φ. Σκούφος: "Γραμματοφόρος")


Από την Νεοελληνική Επιστολογραφία (>Βασική Βιβλιοθήκη, τόμος 43ος) - εκδ. Αετός, 1955

*
Σημ. Η επιλογή της χρήσης του αρχικού Φ. αντί ολοκλήρου του ονόματος, είναι γιατί η Βασική Βιβλιοθήκη αποδίδει τον "Γραμματοφόρο" στον Φιλόθεο Σκούφο, ενώ άλλες πηγές - οι περισσότερες - τον αποδίδουν στον Φραγκίσκο Σκούφο.

Ετικέτες ,

Πινακοθήκη ~ Michiel van Musscher (1645-1705)

15 Σεπ 2007

6Young Girl, Seated at a Table Covered
with an Indian Carpet and Reading a
Letter, Attended by a Negro Page6

Ετικέτες

Νίκος Παπανδρέου: Δέκα μύθοι και μια ιστορία ...Αγαπητέ κουμπάρε...

14 Σεπ 2007


Αγαπητέ κουμπάρε,

Ήταν διπλή χαρά για μας η παρουσία σας — μια επειδή είστε τώρα νονός της Μαρίας και μια για όσα είπατε για τους πολιτικούς και τους ποιητές. Δεν τα καταφέρνω στα λόγια τόσο καλά όσο εσείς και η οικογένεια σας, αλλά ο άντρας μου θέλει να γίνει ο γιος μας βουλευτής σαν τον πατέρα και τον παππού σας, αλλά δεν θα τα καταφέρει, επειδή δεν διαβάζει τα μαθήματα του. Το μόνο που κάνει είναι να διαβάζει άσxετα πράγματα κι έτσι θέλω να του βρείτε μια δουλειά στην Αθήνα όταν μπει στα δεκαοκτώ, για να έxει ένα μισθό. Στο πρόσωπο του γιου μου θα έχετε έναν αφοσιωμένο δημόσιο υπάλληλο, που θα σας βοηθήσει στις σημαντικές μελλοντικές ασχολίες σας.

Πριν από έξι μήνες ο άντρας μου μαxαίρωσε κατά λάθος τον εξάδελφο του σ' ένα πανηγύρι και τον άφησε κουτσό. Ο εξάδελφος δέχθηκε τότε να πάρει ένα χωράφι από τον άντρα μου κι έδωσαν μάλιστα και τα χέρια. Πριν από ένα μήνα ο εξάδελφος έκανε μήνυση στον άντρα μου. Αν ο πατέρας σας μιλήσει στο δικαστή, πριν αρχίσει η δίκη, τότε ίσως η υπόθεση να τακτοποιηθεί χωρίς να ανακατευτούν οι οικογένειες. Έχετε ακούσει ποτέ για τις κρητικές βεντέτες; Εξαιτίας τους χάνονται κάθε χρόνο πολλοί άντρες. Τι θα γίνει αν καταδικαστεί ο άντρας μου; Έμεινε που έμεινε κουτσός ο εξάδελφος, γιατί να μπει και ο άντρας μου στη φυλακή;

Κυρία Παναγάκη, η κουμπάρα σας.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ: Είμαι παντρεμένη και άρα μου το απαγορεύει ο Θεός να μιλήσω εναντίον του άντρα μου. Στ' όνομα Του, σας παρακαλώ λοιπόν να μη θεωρήσετε το γράμμα αυτό σαν κατηγορία σε βάρος του αλλά σαν ικεσία μιας μητέρας.


Από το βιβλίο του Νίκου Παπανδρέου Δέκα μύθοι και μια ιστορία
εκδ. Καστανιώτη, 1995

Ετικέτες